AK BÜYÜ VE KARA BÜYÜ

     Ak büyü ve kara büyü ayrımı Babil kralı Hammburabi tarafından o yıllarda yapıldı ve kara büyü tamamen yasaklandı. Çünkü ak büyü iyi niyetli durumlar için kullanıldı kara büyü de tamamen kötü niyetler için yapıldı. Çünkü kara büyünün sonuçları ölüme kadar gidebilir. Ve kara büyüler şeytanla veya ölü ruhlarla bağlantılıdır. “ölü falına bakanlar kötü niyetleri ile ölüleri diriltecektir” demektedir çok eski bir tanrı bilimcidir. Büyü yapanlar büyü sitelerinde medyum tavsiyelerini bolca araştırıp çok önem vermek zorundadır. Bir çok sahtekar medyum hiç bir etkisi olmayan bir çok sahte büyü ortaya atmaktadır çünkü.

Afrika totemlerinden gelir bu ritüel. Ayinlerde hayvan kurban etme, danslar ve müzikler kullanırlar. Trans haline geçen rehberleri vardır. Kanıtlanmamış olsa bile ruhsuz cesetleri diriltip yönlendirebilirler bu büyüler sayesinde. Büyücülük içinde önemli bir yer alır Afrika büyücüleri.

En Tehlikeli Büyüler

DOMUZ BÜYÜSÜ: . İnsana kalıcı zararlar vermek amaçlı yapar. Hatta yatalak edecek kadar ağır bir büyüdür.

900’lü yıllarda bir evin kapısına yapılmıştır. Ve köşke taşınan herkes cinnet geçirerek ölüm vakaları gerçekleşmiştir. Birkaç aile bu sonucu yaşamıştır. Hala o köşkten geçerken ağlayan bebek sesleri geldiği söylenir.

PAPAZ BÜYÜSÜ:

 Bir insana zarar vermek ve bir insana kayıtsız şartsız bağlamak veya ayırmak için yapılan ciddi kara büyüler arasındadır. Bu büyüyü yapan büyücüler dahi bir çok cin ve şeytanın kölesi olma riskiyle karşı karşıyadır.

Vefk ilmi içinde kara büyü olarak geçmektedir. Havas ilmine sahip medyum hocalar kara büyü sayılan bu büyü çeşitlerini kesinlikle yapmama konusunda karar almışlardır. Ya da güçlü koruyucu muska olmak şartı ile.

Papaz büyüsü  yapılış amacına göre iki çeşittir. Birincisi aşk ve bağlama için yapılan papaz büyüsü yani yararlı olabilen papaz büyüsü. Diğeri de zarar vermek için yapılan papaz büyüsüdür. Papaz büyüsü deyince insanların içinde bir ürperti oluşur. Fakat düşünüldüğü zaman esasında o kadar da çok üstlerde düşünülmesi gereksizdir.

Büyü dediğimiz şey ise; insanların elde edemediklerini doğa üstü olaylarla (ruhlar, melekler, cinler, şeytanlar vs..) elde etmeye çalıştıkları uygulama türüdür.

Papaz büyüsüne  ait iki inanç vardır. Biri papaz büyülerini sadece papaz yapar ve bozar inancı , diğeri de dinimizce uygun olmayan yöntemler kullanılarak yapıldığı için sadece papazların yaptığıdır. Papaz büyüleri dinimizce uygun olmayan yöntemler ile yapıldığından dinini yaşayan kişilerin bu büyüleri pek yapmadığını bilmekteyiz. Bahsini geçirdiğimiz diğer bir konu ise; papaz büyüsünü sadece papazlar yapmaz ve işinin ehli her medyum hoca bunu yapabilir.