AK BÜYÜ VE KARA BÜYÜ

     Ak büyü ve kara büyü ayrımı Babil kralı Hammburabi tarafından o yıllarda yapıldı ve kara büyü tamamen yasaklandı. Çünkü ak büyü iyi niyetli durumlar için kullanıldı kara büyü de tamamen kötü niyetler için yapıldı. Çünkü kara büyünün sonuçları ölüme kadar gidebilir. Ve kara büyüler şeytanla veya ölü ruhlarla bağlantılıdır. “ölü falına bakanlar kötü niyetleri ile ölüleri diriltecektir” demektedir çok eski bir tanrı bilimcidir. Büyü yapanlar büyü sitelerinde medyum tavsiyelerini bolca araştırıp çok önem vermek zorundadır. Bir çok sahtekar medyum hiç bir etkisi olmayan bir çok sahte büyü ortaya atmaktadır çünkü.

Afrika totemlerinden gelir bu ritüel. Ayinlerde hayvan kurban etme, danslar ve müzikler kullanırlar. Trans haline geçen rehberleri vardır. Kanıtlanmamış olsa bile ruhsuz cesetleri diriltip yönlendirebilirler bu büyüler sayesinde. Büyücülük içinde önemli bir yer alır Afrika büyücüleri.

En Tehlikeli Büyüler

DOMUZ BÜYÜSÜ: . İnsana kalıcı zararlar vermek amaçlı yapar. Hatta yatalak edecek kadar ağır bir büyüdür.

900’lü yıllarda bir evin kapısına yapılmıştır. Ve köşke taşınan herkes cinnet geçirerek ölüm vakaları gerçekleşmiştir. Birkaç aile bu sonucu yaşamıştır. Hala o köşkten geçerken ağlayan bebek sesleri geldiği söylenir.

PAPAZ BÜYÜSÜ:

 Bir insana zarar vermek ve bir insana kayıtsız şartsız bağlamak veya ayırmak için yapılan ciddi kara büyüler arasındadır. Bu büyüyü yapan büyücüler dahi bir çok cin ve şeytanın kölesi olma riskiyle karşı karşıyadır.

Vefk ilmi içinde kara büyü olarak geçmektedir. Havas ilmine sahip medyum hocalar kara büyü sayılan bu büyü çeşitlerini kesinlikle yapmama konusunda karar almışlardır. Ya da güçlü koruyucu muska olmak şartı ile.

  Dünyaca ünlü medyumların daha önce ki yıllarda ismi bilici olarak geçmekteydi kahinler ile aynı içeriği yansıtmaktadır. Bilicilerin en bilinen özelliği trans halindeyken gelecekten bilgi verirdi. Mucize göstermiş medyumlardı biliciler. Ve mucizeleri spritüel alanda ve okült kitaplarda anlatılmaktadır. Dönemin hüddamları olacak kadar bilgi sahipleriydi. Pagan ritüellerinde ki trans halinde olan kahinler biliciler olarak bahsettiğimiz kimselerdi.

En iyi büyücüler olması tabi ki dönemin iktidarını veya krallarını rahatsız etmişti tahmin edeceğiniz üzere. Çünkü zaptedemediği bir güç olmasından kaynaklı bilicilerden korkmuşlardır yaşamın her döneminde. Kabala büyüsü örneğin bilicilere ait en güçlü büyülerden biridir. Kullandıkları simgeler ve tılsımlar dünyanın ilk büyücülerinden alındığı için bilicilerin yok edilmiş olması sizleri şaşırtmamalı.

Toplu olarak yakılmış veya asılmışlardır biliciler. Kiliseye aykırı hareket ettiklerini düşündükleri için. Yunan mitolojisinde ve büyücülükte unutulmadan anlatılan bir çok hikayesi vardır. Karanlık ilimlerde anlatılmasına rağmen yine de büyücüler kesinlikle kara büyü yapmazlardı.