Gizli ilim aleminde her zaman başarılı çalışmalar gerçekleştirdikleri düşüncesi çağlar boyunca süregelmiş olan Ermeniler tarafından yapılan çalışmaları kapsayan büyüler için Ermeni büyüsü ismi kullanılmaktadır. Ancak temelinde bu büyü türü kendine bağlama büyüsü olarak da bilinmektedir. İnsanlık tarihi boyunca duygular ve düşünceler etkisi ile insanlar bazı şeyleri daha kolay şekilde yerine getirebilmek ya da ulaşabilmek amacı ile büyüler konusunda çalışmalar gerçekleştirmiş ya da bu konuda başarılı olan kişilerden destek almıştır. Eski tarihlerde Ermeniler tarafından bu alanda yapılan başarılı çalışmalar ile günümüzde kendine bağlanması istenen bir kişi için bu büyünün yaptırılması ile başarılı sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Ermeni Büyüsü Nasıl Yapılır?

Her zaman büyü yaptırmak isteyenlerin olduğu gibi Ermeni büyüsü yaptırmak isteyenlerinde mutlaka büyülerin şeytanın ve şeytani varlıkları arzusu ve etkisi altında olduğunu unutmaması gerekir. Özellikle de İslam dininde yasaklanmış olan uygulamalar arasında yer alan ve büyük günahlar arasında kabul edilen tüm büyülerde olduğu gibi kendine bağlama büyüsünde de mutlaka her açıdan değerlendirme ve analizlerin bireysel yönden yapılarak, yaptırmaya karar verilmesi çok önemlidir. Aksi halde büyünün çok kısa zaman dilimi içerisinde etkilerini göstermesi ile birlikte son derece ciddi bir vicdani sorumluluk içerisinde bulunulabilir.

Bu aşamada özellikle Ermeni büyüsü gibi son derece güçlü ve doğrudan insan iradesi üzerinde etkiler oluşturmakta olan bir büyü açısından bu etkiler çok daha ciddi düzeyde olabilir. Bu gibi durumlarda iyi düşünerek, karar verilmesi en doğru şekilde sonuçların alınmasını sağlar. Ermeni büyüsünün yaptırılması noktasında ise mutlaka işinin ehli olan gerçek medyumlar ile çalışma gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Çünkü kendine bağlama büyüsünde, büyüyü yaptıran ile büyünün yapılacağı kişinin ilişkideki pozisyonlarının ne durumda olduğu gibi önemli hususlar, büyünün nasıl yapılması gerektiği konusunda önemli değişikliklere neden olabilmektedir. Bunun için mutlaka sertifikalı ve belgeli gerçek medyumlara başvuru gerçekleştirmeye özen gösterilmesi gerekir. Özellikle de günümüzde bu konuda resmi ofislerde yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler eşliğinde uygulanan medyum çalışmalarının tercih edilmesi alınacak sonucun başarılı ve güvenilir olması açısından çok önemlidir.

Yaşamımızda bazı şeyleri daha kısa zamanlarda, daha kolay şekilde gerçekleştirme isteği her zaman etkin bir şekilde kendisine yer bulmuştur. Bununla birlikte belirli bir çaba ya da mücadelede sonucun kesin ve net olması da kendine güven duygusunun artması açısından çok önemli olmuştur. Bunu sağlayabilme açısından ise en iyi sonucu her zaman büyüler vermiştir. İnsanların bu konuda deneyimleri, aldıkları sonuçlar gibi pek çok faktör, ilk çağ dönemlerden, modern teknoloji çağına kadar büyülerin ulaşmasını sağlamıştır. Bu gibi gayelerle önemli uğraşlar veren dönemin Ermenileri tarafından elde edilen sonuçlar çerçevesinde belirli bir yelpazedeki büyü grubuna Ermeni büyüsü adı verilmektedir. Büyülere ilişkin olarak bilinen standart ritüellerin haricinde pek çok farklı teknik ile Ermeni büyülerinin yapılabilmesi mümkündür.

Ermeni Büyüsü Nasıl Yapılır?

Büyülerde her konuda ve her durumda etkili sonuçlar alınabilecek farklı çeşitler bulunur. Bunların bazıları temelinde iyilik taşırken, bazıları ise kötülü taşır. Bu çerçevede de geniş bir büyü yelpazesine sahip olan bir büyü grubunu niteleyen Ermeni büyüsü de hem kişisel veya genel iyilik ya da kötücül hedefler doğrultusunda uygulanabilmektedir. Bu yönüyle de Ermeni büyüsünün yapımında medyumun önemli bir rolü bulunuyor. Şeytani alanıyla etkileşimin dahi olması çerçevesinde ruhani varlıklarla kurulacak temaslar oldukça zorlu olabilir ki bu noktada medyumun bu konudaki tecrübe ve kapasitesi sorunsuzca büyünün yerine getirilebilmesi açısından çok önemlidir.

Ermeni Büyüsü Etkileri

Tarih boyunca Ermeni büyüsü grubunda bulunan büyüler, her zaman toplum tarafından çok yüksek kuvvette sahip olan büyüler olarak lanse edilmiştir. Bu yüksek güç kapasitesi nedeni ile her medyum tarafından yapılabilecek büyüler değildir. Çok kuvvetli olmalarına karşın Ermeni büyülerinde etki sürelerinin ortalama olarak 1 hafta gibi olduğu belirtilir. Söz konusu bir haftalık süreçte aşktan, toplumsal olgulara kadar insan faktörünün söz konusu olduğu her alana ve her gayeye ilişkin olarak Ermeni büyüsünün yaptırılabilmesi mümkündür. Ancak bu aşamada medyumunun meziyet ve ruhani açıdan gücü doğrudan önemli bir etki oluşturduğundan, doğru ve gerçek medyumlar aracılığı ile büyülerin yaptırılmasına dikkat etmek en önemli hususu teşkil eder.