AK BÜYÜ VE KARA BÜYÜ

     Ak büyü ve kara büyü ayrımı Babil kralı Hammburabi tarafından o yıllarda yapıldı ve kara büyü tamamen yasaklandı. Çünkü ak büyü iyi niyetli durumlar için kullanıldı kara büyü de tamamen kötü niyetler için yapıldı. Çünkü kara büyünün sonuçları ölüme kadar gidebilir. Ve kara büyüler şeytanla veya ölü ruhlarla bağlantılıdır. “ölü falına bakanlar kötü niyetleri ile ölüleri diriltecektir” demektedir çok eski bir tanrı bilimcidir. Büyü yapanlar büyü sitelerinde medyum tavsiyelerini bolca araştırıp çok önem vermek zorundadır. Bir çok sahtekar medyum hiç bir etkisi olmayan bir çok sahte büyü ortaya atmaktadır çünkü.

Afrika totemlerinden gelir bu ritüel. Ayinlerde hayvan kurban etme, danslar ve müzikler kullanırlar. Trans haline geçen rehberleri vardır. Kanıtlanmamış olsa bile ruhsuz cesetleri diriltip yönlendirebilirler bu büyüler sayesinde. Büyücülük içinde önemli bir yer alır Afrika büyücüleri.

En Tehlikeli Büyüler

DOMUZ BÜYÜSÜ: . İnsana kalıcı zararlar vermek amaçlı yapar. Hatta yatalak edecek kadar ağır bir büyüdür.

900’lü yıllarda bir evin kapısına yapılmıştır. Ve köşke taşınan herkes cinnet geçirerek ölüm vakaları gerçekleşmiştir. Birkaç aile bu sonucu yaşamıştır. Hala o köşkten geçerken ağlayan bebek sesleri geldiği söylenir.

PAPAZ BÜYÜSÜ:

 Bir insana zarar vermek ve bir insana kayıtsız şartsız bağlamak veya ayırmak için yapılan ciddi kara büyüler arasındadır. Bu büyüyü yapan büyücüler dahi bir çok cin ve şeytanın kölesi olma riskiyle karşı karşıyadır.

Vefk ilmi içinde kara büyü olarak geçmektedir. Havas ilmine sahip medyum hocalar kara büyü sayılan bu büyü çeşitlerini kesinlikle yapmama konusunda karar almışlardır. Ya da güçlü koruyucu muska olmak şartı ile.

Domuz yağı büyüsü, kara büyülerin arasında en etkili ve en çok kullanılan büyüleri arasındadır. Tarihi çok eski kavimlere dayandığından, çok etkili bir büyü olarak bilinmektedir. Domuz yağı büyüsü, domuz yağı ve cinler ile yapıldığından etkisini baştan aşağıya gösterir. Kişilerin düşüncelerini tamamen alt üst eder. Domuz yağı büyüsünde kullanılan cinler şeytani cinler arasında yer alır. Bu şeytani cinler verilen görevleri en etkili biçimde yapmaktadırlar. Domuz büyüsü, etkili olduğu kadar bozulması da bir o kadar zor büyüler arasında yer almaktadır. Ancak konuda uzmanlaşmış medyumlar tarafından bozulabilmektedir. Domuz büyüsünü sadece yapanlar değil, başka medyumlar da bozabilmektedir. Ancak buradaki en önemli husus medyumun bu konuda bilgili olmasıdır.

 Nerelerde Kullanılmaktadır?

 Özellikle eşler arasında ayırmada, iş kısmet konularında, kişinin düşüncelerini alt üst etmek gibi konularda kullanılmaktadır. Domuz yağı büyüsü en tesirli büyü olmakla beraber, en hızlı etki eden büyü olarak da bilinmektedir.

 Domuz Büyüsü Bozmak

 Domuz yağı büyüsü, şeytani cinlerle yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı kara büyüler listesinde yer almaktadır. Domuz büyüsü bozmada özellikle ayetler, dualar okunmaktadır. Ancak buradaki şeytani olan cinlerin ya def edilmesi ya da öldürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle domuz büyüsü bozma yapan kişiler mutlaka tecrübeli olmak zorundadırlar. Aksi hallerde şeytani cinlerin bulaşma riski çok fazladır.

 Eğer bilmeyen bir kişi yaparsa, sorun daha da çok büyüyebilir. Bazı inanışlarda ise domuz yağı lekesinin yıkanmasıyla geçtiği zannedilmektedir. Ancak bu tamamen yanlış bilinmektedir.

Büyü denilen bu işlem türü pek çok amaç için yapılır. Büyüler insanlığın çok eski dönemlerine dek dayanmakta ve büyüler özellikle orta çağ döneminde gizlilik içerisinde yapılmıştır. Yine O dönemlerde büyüleri yapan kişilere cadı ünvanı verilmesinin yanında cadılık damgasını yiyen insanların cezası ölüm olarak belirlenmiştir. Hatta sadece bu iş için cadı avcıları grubu kurulmuş ve Ellerinde yani avuç içlerinde siyah leke olan insanlar cadı damgasını yiyerek ölüm cezası ile cezalandırılmış. Ortaçağ döneminden itibaren sonraki dönemlerde bu kavram tamamen ortadan kaybolmuştur ve günümüze kadar gelmeyi başarmış bir büyüdür. Büyüler çok çeşitli olmasıyla birlikte birçok malzeme kullanılarak yapılır, bu sebepten dolayı büyünün nasıl bir niyet ve amaç ile yapıldığı çok önemlidir. Her ne kadar büyü türleri fazla olsa bile iki ana grupta ayrılarak incelenmektedir. bunlar ak büyü ve kara büyü olarak gruplara ayrılmıştır. İçerisinde kötülük barındırmayan ve temiz niyetler ile yapılan büyülere ak büyü denirken kötü ve şeytani niyetler ve duygular ile yapılan büyülere ise kara büyü adı verilmiştir. Kara büyülerin amacı sadece zarar vermek ve bu büyüler şeytani varlıkların yardımı ve desteği ile yapılmaktadır.

                Domuz büyüsü de bu büyülerin içindedir ve kara büyülerden biri olmasının yanında oldukça etkili bir büyüdür. Domuz büyüsü denilen büyüde domuz yağı kullanılmaktadır ve buna da genel anlamda domuz yağı büyüsü  de denilmektedir. Bu büyü eşleri birbirinden ayırmak soğutmak için yapılan ve aynı zamanda işlerin ter gitmesi için yapılan bir büyüdür. Büyüler arasında çok sık yaptırılan bir büyüdür, bu büyü yapıldıktan sonra büyü yapılan kişinin evinin eşiğine sürüldüğü gibi eşyalara da sürülebilmektedir. Bu yüzden kişiler evlerinde çıkmayan ve sarı renkteki lekelere çok dikkat etmelidir. Tabi ki her sarı leke büyü olacak değil, kişi öncelikle hayatını kontrol etmelidir. Eğer ki hayatı ters gidiyor ise ve evinde böyle lekeler görüyor ise kişi yapılan bir büyüden şüphe edebilir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığında kişi alanında uzman birini bulup o kişiden yardım alabilir. Böylelikle bu büyüden kurtulması mümkündür. Burada önemli olan uzman birini bulabilmek.