Medyumluk Ne Demektir ?

Medyumluk Ne Demektir?

Medyum, ruhlar âlemiyle iletişime geçip, mekan ve zaman gözetmeden, hiçbir objeye ihtiyaç duymadan canlılar ve ruhlar arasında iletişim kuruyor olduğunu iddia eden kişilere denir. Bu iletişime geçme durumu bazen bilinçli olarak, bazen ise kişinin isteği dışında oluşmaktadır. Ancak bu konu hakkında yanlış bilinen bir nokta vardır. Ruhçuluk anlayışa göre medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir. Yetenek olarak anlamlandırılan bu durumu kişiler asla kötüye kullanmamalıdır. Bir hüner olarak değerlendirilen bu anlayış aslında kişilerde doğuştan gelen bir yetenek olarak var olmaktadır.

Medyumlar günümüzde çoğunlukla modern falcılar olarak adlandırılmaktadır. Bu mevcut durum kimi medyumları rahatsız bir eden durum olsa da kimi medyumlar bu durumdan hoşlanmakta ve bu şekilde hizmet sunmaktadır. Buna ek olarak ruh bilimci kişiler medyumluğun, gelecekten bilgi almayı sağlayan insanlar olarak görülmemesi gerektiğini düşünmektedir. Yine bu bağlamda bazı kişilerin maddi çıkar sağlamak amacı ile medyumluk durumunun adını kullanması medyumlar tarafından rahatsız edici bulunurken, gerçekten bu hizmeti sunan kişilerin insanlara gerçekten sıra dışı hizmetler verdiği de bilinmektedir.

Medyumun ortaya koymuş olduğu belirtilere göre fiziksel ya da zihinsel medyumluk olarak medyumluk ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel medyumluk, Materyalizasyon, levitasyon ve telekinezi gibi fiziksel olayların olduğu medyumluk çeşididir. Yani hiçbir ruhsal irtibat bu türde hizmet sunan medyumlarda söz konusu olmadan hizmet verilir. Zihinsel medyumluk, ruhlar ile iletişime geçip bilgi alışverişini sağladığını iddia eden medyumluğa denilmektedir. Halka arasında oldukça ilgi gösterilen zihinsel medyumluk ülkemizde pek çok kişi tarafından ilgi gören ve aranan bir medyumluk çeşidi olmaktadır. Belirli metotlar yöntemi ile insanlara bilgi aktaran bu medyumların iyi hizmet sunuyor olanları yapmış olduğu çok doğru tahminler ile pek çok kişiyi hayrete uğratmayı başarmaktadır.

Medyumların Bilgi Aktarması

Medyumlar sıradan bir insanın beş duyu organı ile algılayabildiği şeyleri, oldukça yüksek düzeydeki sinyaller ile algılayabilen kişilerdir. Medyumlar bu sinyalleri birkaç farklı yol ile alır ve aktarırlar.

Altıncı his ile bilgi aktarma: Medyum kişiler tamamen hisleri ile bilgi aktarması yapabilirler. Kişiyi dikkatlice dinledikten sonra konuya yoğunlaşırlar. Daha sonra da sanki içlerinde bir başkası varmış gibi ondan gelen seslere kulak vererek bu sesleri kişiye aktarırlar.

Kulağa gelen sesler ile bilgi aktarma: Kimi medyum kişiler yanında birisi oturuyor ve kulağına bir şeyler fısıldıyormuş gibi çok dikkatlice dinlerler. Bu dinlemenin ardından kişilere bazı bilgileri verirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir